MAK

Inhaltsverzeichnis: Verslag aan zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, omtrent de Wereld-Tentoonstelling: gehouden te Weenen, van 1 Mei tot 2 November 1873, en meer bepaaldelijk omtrent de Nederlandsche Afdeeling

38 
Daar zal wel niemand onder die duizenden geweest zijn, 
wiens gemoed niet getroffen werd door den echt plechtig-fees- 
telijken indruk, welke door alles tesamen is teweeg gebracht, 
toen, door fanfares en kanongebulder, de aankomst van Oosten- 
rijks geliefden Monarch werd aangekondigd. 
De Keizerlijke stoet werd voorafgegaan door den Gteneral- 
Director, Baron von Schwarz-Senborn , die met opgeheven 
hoofd de Rotunde betrad, en voor wien deze dag, ongetwijfeld 
lang met spanning te gemoet gezien, gewis de schoonste van 
zijn veelbewogen leven moet geweest zijn. 
Nu volgden de Keizer, de Keizerin, de Aartshertogen, bene- 
vens de toen aldaar aanwezige Kroonprinsen van Duitschland en 
van Engeland, teneinde de voor hen bestemde plaatsen inte nemen. 
Daarop overhandigde de Aartshertog Carl Ludwig , Pro- 
tector der tentoonstelling, aan Z. M. de documenten, betrek- 
king hebbende op de geschiedenis en ontwikkeling dezer on- 
derneming, benevens den algemeenen Catalogus, met de vol- 
gende aanspraak: 
„Eu. Majestät! 
„Allergnädigster Herr! 
„In festlicher Stimmung begrüsse ich Eu. Majestät in diesen 
„dem friedlichen Fortschritte geweihten Räumen. Die aller 
höchste Theilname Eu. Majestät gibt einem Werke den Ab 
schluss, das den Blick der Welt auf Oesterreich lenkt, und 
„unserem Yaterlande die Anerkennung hervorragender Theil-
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.