MAK

Volltext: Monatsschrift für Kunst und Gewerbe XIV (1879 / 162)

" Ä i n (m13 - JEEIäTJEäRESIäWääQEEED isweä 290.. 
.'I'4in.'"',v.:I'H1I ß w- Mlnrvvuw I an} 1101i"? Hi vw- vil " ,-"' ' -5l ' v" E 14 ' 
Ä? .7! i H: Ä Ä! um. . - wir; 1m w 5. u? I1 '41 -, ' 3.- 
"Clv . "C. .. .. . . . . w 1 5' 
"i .. ,. lbr 'b Vv .. . - v" im ' "l -:'X' l V ÄY I 
noihmainimhA siU 
' k V mxfyazgqypr-nxgß... .. 
"l,-':.Huvr12 
  
(Ö HerÄusgMyan  l 
 
ßwggmxau, m-ßg-nwüMMm-vnäms Mai-HUF Jhmha 
 
V i5dqaudmuS-.)L_,{4GV__.Xuquzbmillivl .100 JGÄÜÜYÜÜVI vMiH XJi-urll Jliaiiä 
qiilyvßl .1) HQSIQITHIJ "ü! ßlcwalnavl 
 
 
l-Jlju-mtl JIMÜÜ QVIQJMÜIHIH 1-4312)! 
i 
r 
nüvsili rv-IEYI" ,A su muhA mshnlnnnuq naxah 
' V V " -.n',r'n Jzsgnsllslaanjß. _-':A .5" 
1T" i ' nun urlrueßulßhnälv-NY Jri-n-fl-ienn)! 
zum wlvmj' uwq b, h n Il müurfl - um}! Hadur 
. . .,_,n sunl. afrxvuilnmblll] 'n1d')nüM 
4:211. znilnlil-I man}! arlwhx-Ieiri viTb qnulmidrfl 
gnuilst-ßvnndaVf "aus"! JJIIJIHWMMIA wrlaairuah 
4:11"?! .1 lau-n; ggmvlmmnr-Jl-axl-A) :n a nuil?) u A 
-l'J[l"niÄ zur; II : n n: w w I n i a1 u V - ,ni'n-1'I 
 
 
 
 
  
_ gnma . fßdßquu 3x5 .1}? 
wßßbfwlimä I-IIIPA- w? ivwiwd" 
Jbuspäl 19:91 qnld-uxysüusgnimsi 
Jsggifi .155)! ub udäi, 59,60 32111928 Jitlnvla}! 
11mm 413:}! .v' ßiuqi) W13" E) Jxelmü" nseaigi) 
.A znif1aä__.xmnmluaä ngll-lqwximioli Mimik}! 
zilashallalelliidzmg 13;!) zu). - .19u1':'Il. 
wäadisi-l busmaA Jagpadbriä ,v Jl JIDEH ailirvül" 
gxsuall ugvhiilbmrxsnrlwsll wmnnni-J ,1'd:i51n1u(l w 
Q 
 
 
ilflarloalrae VI Jlilllßv-IEIIIIÄ ßdaaizhizunuimlä 
 
 
 
41131122. JG mnßunufli mladlifM 1.10 asldoül. uiii Haivwyr 1 inndyüußaü fmlIaA. ulsw"! Auf) 
mi nsguumhuV-gnmanqoü {ab iummgmä - 41,4 nun}? nah. äniainaxnTfI anuX - ßlznüx sbmg 
- ahlzubnl hau IanuH 15T musmll. .11u)?sU J .4 laugnß. - 4:1. d wu 111.1. l - Jvi-naruaduiaxgwall 
(m1; .1 u n" '1 u x11 1 a H --.1abnnr'i 
.sl1i) Juqdlaßanü)! inuiVl znagnullaleeu 
' wrnixz! IiurTwH A hin. J aß 
Eynllnrfdzlnalw-il 
 
ris__.--___.k_._ 
 
JuaauA-lsilii zlrlav. LnisTFl-J-rluä 1sdauizhiimxaiolä Ulull, Jvf! n: . . 
bnßdnV - gnuiIa-lzzul. axluaimulugliEuzlF1-av1-Pänäu' R qkßixgn: Rhxftm .I'!(l(l"fnSIJ,) m11 Irmnnnaäl 
vanifnsV - JdlEl wub rhilyeow enisnaV-tenxr)! 19h l xgvildid wwwu m}. .v,lr."ll wnun-Jidu-wa m71 
Jlaaai) rlxaqxbuß Jwienpv-Janu)! zgm"! 1mm w Inur nov n-Jrloilmlrnlll -- qqmnY-mlrvrv- "M1 5'"! 
-mm a3 b n u u 5a 411 Hi - amniH Jlid1alv Ibuh. v JNÄIYIILÜÖ: PI 01m7. - JrysU-uuil}! wrxzlu-ilivivxwulriä dann 
gaimqbisu; 12b! mpQaull-aqqi) 1.19171 JWHAJ ' .' l. _ ßwßmß. ._ Äwmuulßnß-rw - 
 
 
 
.1uxanaH_nav_tM-'iia:9ill Jdni) ylbilndnß nsundxvuäi, 
ßdmili nanieslaaüfl Jzl-nfnll. {lüxzuk ,va:l'hlr)'}l'
	    
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.