MAK
•xi.id ap 
uopupiöuiSmt sii^s mama[BuiJou mqi os Bojuag sio.i^ soq 
•jino jnod a^Biiuuo v. no 
• * 
jiujbB b ÖBBuimo bo.iJI v. no 
• » * 
jjUJBä b :ouop ‘m no n 
‘[ snos saauuop sapifyjqB suoiiBuSis^p sap ‘apuBcaraoo bj 
Iübsibj snou uo ‘jiajos snoA zeipnoA sdmai np luaqoaap mb 
saoimpuodsajjoo sap m snpim^ueitJtu sop J0}iA£ juo,| 
•uorjßjqjjad subs m ni^oi bubs ^uotuaidiuis 
mos (sjaissop sap) suonmpam sai ja soifyjs sai tajn[[inaj 
39a 11 Bivmnf mq[ 0R ÖU Jtjuxö-i y ßasnooaaq soq 
‘s^enbBq ap stid ;uo.iAaoaj au sa[[a Jino ap jiujbS 
11 oBbuubo sojB b saapimiuap — sjtioq sa[ snos sjanbBj 
sap m 0A [o5aa jiujb# q oBbuubo sojB r. no jiujbB q 
saapnmuap m 08 S9[[9 is ‘‘O^a oi? *0$* ‘Go ‘iß ‘öl *BOX S0 l 
:*xa jBd amraoo s^uiuua^ m os sJBissop so[ m°P sesraqo sag 
•BBjq S9[ ja oSais o[ ojjuo s^enbv^ 
ap sud m 0 Aio6oj au (siuq sap iuv£u [Bjqu^S 110 saiqnain 
sa[ suo'j m) spdBimo ja s|ino^nBj saq *9Jn[[inaj subs 10 
öSbuubo a[ jnod uoijBjqjjad subs ‘quuna sud jsa k u jaissop np 
uouiBpqui a[ (.majj^xa pjoq a[ ^iniAAnoo uqoj a[ bubs) jjoj ui^oj 
np 09AB ?uubo jsa [| a.in[[inoj ap stid jiofoj an aBais a[ 
.ijno 0p qjOATioooj 0.119 jnod ‘oSnuiTBO y (in 
•SBjq sa[ ja aSajs a[ ajpia *%,og v i 52 ®P sianbiq ap snAJiiod 
mos (siuq sap pinAi? 89[qnani sap ouop) sadmmo ja simajimj 
sa r i •q aau[[inoj B[ jioiaj ja uoijBJOjjad subs ‘uijoj op sud 
jioiaj au jaissop np uo[[iBp9iu a[ ‘juauqjxa pjoq a[ pnuAnoo 
uijoj ö[ subs ‘q.ioj upoi un ooab punBo bjos ja v ojunmoj 
y.[ BJA9O0J aSais a[ :jjran3J3 y oSnirano sojS y (]j 
'*%«06 v : °P sionbB; sop siuq sa[ m aSais a[ 
©Alna aoBpi uo (siuq sap pm^B sajqnam sap ouop) sadBima ja 
K[ui0pmj xny 'q ojiqpnaj B[ (uo[[iupam) jaissop np jnoijai 
-U[ k [ ‘w ojn[[inaj B[ sjo[ü poÄoj oSqis aj ‘jiujuJS p (1 
: xa JBd ‘0[qii9ui [anb aiJoduii 4 u apuBiuiuoo snou uo ig 
-suy 3”l 0 o^[[os 'aSB[qosjnBsiaj t i uiaui0)[ ua3ai[jamn pun 
uoi'Bmaou aip puis ua^JBsSunjqpjsny iojp asajQ -uauaipaq nz 
‘japa r i jpj ua;i|ao[|ai1jOA :japo 
‘•j -7. U9iqoop9^JOA qoJJ» :japo 
yj z) iuais[O t i umz :os[B 
‘uaSunuu9uag uazjuq uouaqaJJoiniB m japo •[[ ‘I japin jap 
ßiaqs ^unpaisag |aq qois ‘jim uoqonsja ‘uaqaScun nz uaSujj 
-uy apuaquBJiiaz puu assmpuBisjDAssjiy a[[anpiaAa uijq 
•^jqoqaSun pun ua^qoopaSuu so[q puiB 
([9ZJag) azmsu[ouqa r ] pun azpg 01p tqqotJUiaS z[Bj ipu 
aiu uapjaAi uaoqsiod: ranz siTno^nnjioxtnniog 
•naqoBg auiaq qoopaf uaunuoq .lopoi JUJ 
ua 1 qoo[j0Bj0a qojS iaq — qqoojqaSuu uaqoBg qouB 
azmsjiiBuqaq jap uapu^i 01p jam« uapjoAv uja^sioj umz 
uaiqooijaSjoA qojB pun ujoisiog ranz (om (>17 ‘oß 
V>2 ‘iß ‘öl JN *3 z ) BozpjsjnBuqaq pra u[ossas [»U 
•ua)[oug 0 u I a)[ aoqaq puu 
zpg uaqosiwz uararaoq (uauqa[rajy lim u[aqomz[ig iaq qdnuq 
-jaqn) s^dBUBQ pun s[inapiBj 10g fz[Bj uauiaq ni? 1 !- 10 P un 
IjqoqaBun ‘uamoopaBun p[io[q ([9Zjag) zmsnianqoq joq *(puB|i 
um jqojssBjuig euqo) uamoojjaB qox8 pjiAv ‘zpij uauia)[ 
zjjg jap '[[Bqja os ‘jopoq jnj uo^qoopo^JOA 'III 
uaqoBg aqoq *%Oß—«2 naui[a[uuy pun z^ig 
uaqosiMZ uararaoq (u9iiqo[iujy q;iu iqaqoiuzpg iaq os[b) sqdBiiBQ 
pun s||naiiiB k> i iaq q zjb^i raoqjaqjOA qui ijqoqaSun puu 
uoiipopoBun is; (lazjaii) Z)«sui9uq9i Jaq moiqoopaB qoaB 
(puBji um jqojssBjuiq anqo) pjj*w pun v z[Bq uap zqg jap 
1[bi[J9 os ‘ujemiod ranz no'moopoJSJOA qoj£) n 
•ua)[0B[[ aqoq “%«Oß~52 oiiqa[uuy pun zqg uaqoeiMZ uarauioq 
‘(uauqapiijy '[iiu uiaqqrazqg iaq osm) spdBimQ puu siinam^d 
l 9 H — ’(? uayaqiOA uap (lazaag) z^Bsuiauqaq jap 
‘(n z[B L q uap zqig jap quqja os ‘ujo^siod ranz 'I 
:-g -z ‘[aqoj\[ uja puaBji ma^saq unu pJi,\V 
<1 ainqinaj — </ z|it.| 
lUBAdp — 0 (UO A 
•s 9 q 0 u b j x 
0 m i u q 0 s j 0 n 
•o ompinoj — i> z[nj 
:sop(uaiu sao ap 
saqjBd sap 9IBSJ9A8UBJ1 adnoo iq ‘[no[ m'BAB jajiiBq suosiuj 
snou ‘iiiaAjus inb suojmoi[dxa sai oapuapia inauu jnoj 
n[noA aSojjnoquiaj np 
yjuaB a[ uo[0S sa^no^xa ajpi maAiop ‘aBBJjnoquiaj aj jioAaoaj 
mdAjop inb a[qnara np soiijbiI sa[ anb ‘aj|p subs ba [j 
Mino 11 p 30AU oju;iu.nif) j|| 
*llii[du »Bujjnoqiuag n 
(saiBjids) sjjossa.i ans oBiMjnoquio}| [ 
:sajq;uBiu 
sioJi a[> ;ibj aj^a qnod a[qnaoi un k p aSBjjnoqraaj aq 
:aiiaqiloqpK 
j.*p aniuqosjan?) jap uazzjqg a|p raagB joa jiav uaBuuq 
uaBuniBiqjg uapuaSjoj jap essjupuiJisja^ uaBiiqojJ nm^ 
•uasspni uias mpaqjBaB 
-sim pnaqoajdsmo ‘Sunjaisjog uapuaiuqaunzjOA jap ny 
jap qoBU af ‘uaqBq ua^Bj; uz Bunja;s[Oj 01p aqo[9M ‘saqonm 
-leqOW S0 P opaiix euef ssb[> ‘qoqpuiiisjaAisqias ;si sg 
'BuuJiiiJiiB.iapoq in 
*Bun.i9mio ( i aq.ntiq n 
•(jopajBuijdg jnj) Binuaisjog »qoH I 
:u9pjaM uaiuuiouaS.iOA asia vv 
jaqoBpajp ui uimq sajpnisiaqojy sauta Sunja;s[og aiQ 
15 JN 
Möäi0zuvi'B^n0O j9 4 ob^8hoiix 
2 ‘510g
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.