MAK
uoi^unsap * oBipucqojtmi «, op o^alubj sqjd« smof er so, 
SQBp W ' |0? “Wn«Wi op sduioj o, ‘o|qissod onb winm« 
’“ J ÖJ]9 ^ op 9Jn ’!° A °P 89 ^[ sop TOAno/ r aosiWAii op 
9nuo * op sooxo Jnod qiojp op iuoiaoj suou mb ^rauiopau jo, 
op ßuiuioqo in« Jopuciuop suoissind snoa onb jnod ‘oaiibtoj ,C 
oan-poA op 8j|,0, c, ^nouio^ipounui *d a *s joa'oauo suou soam 
pa^0j 0p nad un ^uataeinos oaAunb n0 T q 
^uornpu joj op uiuioqo jcd sioauo so, no sco o, suiq, 
: U0 !^!P?dx3 
•umpspaox op enbuqcj c, jcd issnc opnj p d opo 
(?OT <>M np joissop up osjoacj', c, op innra oqI 'osj o, ^o k o) 
90Z *°M 9s.n?i|0 
•ai?os Ai op onbuqcj tq jud qutnio^iBiu 80 9 nbuq B j issm? *uos 
*/'9S *°N IZZ *o|sj S9sii?i|3 s0 | 
•fljoqnojjinurt \ Jticiiopimu sop issm? onbuqty os ope 
*0M 0S|BL|^ 
<*,ojaD suKg 4 ga|d anbuqvj «s (. 
HO 
®H«*I ,, 
0u * ud8 3 
Muw d W enbiäiag 8 j.j 
unrpja^Hiny p -| [({ 
9U^i.’taej[y no sDjH^jnoon^; * * *‘>üv 
0UU0! ‘ ^ 
-Y 
9/21 
9i$i 
9i*$i 
9i *$i 
-‘9 
92*01 
92*01 
■ppsipio uoiicj, qocu lsui 
-saonmmqjiop opj cp ‘aoSjojjo iiottfgaz s[i; pp?q os gnm ojoi.iq 
-P{oi:.i t q .iop Sunpuosuia °KI uouuqq uoSauquio Äunpeaqosjaqn 
-,S!.!,aojorf uoSoav SunjopjojsSanSjpuqosqna ojosim uouqcy 
uop ioq jjav piuup ‘nopuosiuo ojoijq,qo«jj uopuojjoi^oq oip 
).iojo8 ^s^ipipoji snn oig uopoM ‘uojgojpiio tfmi|cds\io A ueujepi 
anu pon-B uiioav jouio pui ueSanpuesuqcfj op B p uij 
:uo|;jp0dg 
jSuezjo ut?qospjo\j ui qom? p.iuv 
(?0T MM lossog uoa oüfuiA\qosaqop piu g 0 I mm pssog pi) 
90Z 'JM |3SS0S 
•uoÄuTj,oä SanSnoz.ig jhz upes^v «i qon« ;z,of aopaoM 
Vi9S* ‘JM P l, n jZZ 'JM |0ss0§ 
’aopjDM pinozao äioquejjmj.ij ui qont? im unn uoa ,ujav 
LSZ ’-*N |^ss0§ 
•jjoji ouqo (+ i^nozüt aijoiu jq.qu p.u ^ ( 
-Ai 
92 91 
92 91 
92 91 
9i9 
09 • 11 
09 H 
9/81 
92 • 22 
92 22 
92 22 
9£'8 
09 91 
09'9r 
o/r>i 
09*82 
09*82 
09 82 
92*0 
09 91 
09 91 
941 
“•IS 
-12 
12 
92 K 
09*^1 
09 *1 
868 JN O 868 *4K 
s 0 J PUoq qcj 
HV,J 
OOUBJ^ yo onbiäpq SJ( J 
an»p»;fi.n V H nn 
9iiAmn»py u» «»[BsjnoDng • • ••vu- 
JJ 
tioptioq 
uaipryj 
w kl udiavdg 
*84..[ * * * * ({oidaqavi^ pan uai3[9q 
R Il'l ^ uivpjoystuy 
.lafliiq .>t,.n»'in9j>Ni{D}0j| 
* “0!A\ 
O ««* J N «HsS* JN 
-/8l 
09 12 
09*12 
09 12 
09*8 
91 
*91 
„ s 
»IW ry 
^ 
®»owi ?» 0nl»i% a ß“jj 
mnpjo^my ß ‘ 
oa^uiaapy ap sapisjuDDug ■ • ••v Hr 
öuooja 1 
9/8 
92 II 
92 * 11 
92 * 11 
09$ 
OV 4 
9/02 
09 82 
09 * 82 
09 fö 
92 6 
09*91 
09 91 
'IS **'**. uopuoq 
I Ud H'OI 
»»»<1 usiuvdg 
SJ 3 “ " qoiaaquiuj pun ueiS[,ig 
II 'Il'l nrepM^uiy 
'’fTMT oi|.tsynopKip»ic>}j 
* «»IA\ 
O 0$$ *JM 
-/II 
92*81 
92 81 
92 81 
92*9 
6 
O o$$ 
0$I*JN 
- 91 
0941 
0941 
0941 
— 4 
— '81 
— *81 
9 01 
92 61 
92*61 
92*61 
914 
09 $1 
09 $1 
168 * J N O 168 *4x (^) l$$ -jjn 
88J P" no 
®IWI n 
0U#«ds a • • ■ • MI j 
0OUBJJ ja enbiJSpjy «j ,} 
niBpjajsiuy y .j ' 
ouflTJiiieqy ua BO|Bsanoono '''hui 
y 
-/8I 
09 91 
09 91 
09*91 
92 9 
91*01 
91*01 
8/$l 
-41 
-41 
-41 
-4 
-'21 
'21 
268 *JN 
9 91 
— *8I 
~'8I 
-*8I 
92 1 
09*81 
09 81 
IS uopuoq 
7 uoqvji 
•«»rl uaiundy 
fiJ A * * * * qowjj|u«j a pun iw’ni,a a 
II IUI unipjajsuiy' 
IW Jalfriq aqaNjnspsqoiaj} 
ua IA\ 
1$ *4K 
"/öl 
09*22 
09‘28 
09*?2 
-'6 
— *91 
— '91 
O 268 iM (^) 9,:$ -in 
~/02 
09 82 
09 * 8*2 
09 82 
09 6 
41 
— 41 
•761 
09 22 
09 * 22 
09 22 
‘6 
'IS uopuoq 
U9IWI 
“Wlj UölUBdg 
•rjj • • ’ qopaqoBjj pun uaiXjaq 
II Il'l uiHpjojsuiy 
‘WJV* 4d#u r j RaqoHjnapBqoioxj 
ua !M 
98$ 4X 
98 *JN 
a.poA joauoj) ca ‘sostcqo sop 
iud sop uosre.iedmoo s| qm’nnop gnossap-io"esödian-'ilZ „„ , :MpB # ®"* W0 ’ M I J, H P J !“ »siojdpssog 
1 P ! p /f i " |ajt,ln I J9 P *»»ITO«V »pn«i|»ptÄi.A apasSioj J3S m iq .püpioso.« 
'T l -J/J 
M9Äl0zuv-iBjquez aaqosaeuoiij; Jöp^jqef) 
9 ^ros
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.