MAK
no !M ®! ni ! 0f lPl v A\ ’a H uoa *mM<| — •qouoifj, .lopiuqof) :Ävjj.\\ pun j;«|<UfifntM.t|| 
► 
4 • 
*p9uBtp sBd rjos ou ßtj 10 oj^ laanoqv) ri|> ijjd saq 
“/92 ‘HS saapuoq 
'OK 1 
'OK KWjJ 
— '08 8 <M eowuj »o »nbpqog 
92*21 U 114 mupJo»8uiy 
— '22 UW .tnibmiojiY 11,1 »»JMauoang 
— '22 N omioi A 
z' 
: 'l —'02 Y op frOGI e.tq«iao9(i T np 
ti oiqvpu 'piaainünv p|p b jg *oq [ina^iusj np iud saq 
- /02 US soapuoq 
§2*82 '1 0 M tf 4 
§2 82 mj ouflndsfl 
§2*82 oamrqj »a onbijqog 
09*6 H 'HU ui«pjo»8iuy 
— *41 UIV ouähnnojiy ua sopnK.inaong 
—' LI N ouuoja 
09'il Y ®P W)l a-iqni90?a 1 np 
•0|J«d ij piueoüinR pip b |C osj asiBqa r[ op xud oq 
•jjOABs ^ d^uB^jodui; ‘xud ap iioju^uaiuifnv 
•auuoi^ ap xj.id sop asuq iq ans BpintqRO ‘sABd juoi op 
oiRuuom \\\ guup spxy s"pu! (iioiu op kr<1 quo.i0Anoi^ au ‘ajopiRj 
ap r-piod o[ ooab qaoddBa uo oaho.ii os xiad sap no;itqno|BO 
v.[ piop ‘so[8sanoons so[ onb pns uo t s \i ‘anaiapdns spiod un 
jgsni? anuop inoinvq ua luaraassiojooB.i onb punop iu«ig 
'l.iopuijaoA 
-un iqiajq £c; pun jg *ajf siaoqooig sap siaa t i joq 
”/92 'US uopuoq 
'08 ' r I (i.m|ir; j 
'08 «»1<I uotinidg 
*08 ij3].üuiitij k( | pun uopqog 
92 21 U HU 1 uiopaojsuiy 
22 UW aolfrj 9qo8inapHqo;0i£ 
'22 N u»ia\ 
:jub pipqaa — <33 Y "oa *^061 J^quioz 
-o(i | qo ^jijiS ‘opaiiAv jo m\ t spnainBj sop siaaj .iofl 
”/02 US 
§2'82 r I " * 
82*82 *«ij" 
§2'82 *«J t d * * 
0Q*6 H UH 
— LI uw ' 
-LIN 
UOpUO'J 
U0UIH<lg 
U0i3Ji[>iBJi*I pun uaiiqog 
uiiipjo»8iuy 
•Jo.8«q oq^nopsipiag 
U0 !AV 
:jn« iqöqia OQ'W X »oa k fr06I J^qoioz 
-o(i | qu ^fi[iS ‘op.m.w |<j s|ossog sop sioaj ao(i 
uopaoM tiopuyaoA Sanai{B^\ oAjiqodsaa oip ui 
sas;oa,[ aouoj,\Y ^'op Üunuqooaiuß oüqiBuis^miuqoa.i ouio iqoiu 
‘l^u^quaiuuiBsnz s|oqiiay sop aiqojMof) map ijin Äunaqoaaoq 
-sioaj uaaap ‘aaJSB^j ouof yup ‘qDi|.ii?x>f.ia so ist os ‘iiuuim 
-nz iqoiAvaf) sup ijomi oqon napuamqaunz aop nur rq 
6/8 
9/2 
9/1 
09 I, 
§2 * 8 
09 I 
09 I, 
92 8 
091 
09 ( 
92'8 
09 I 
U 
9' I 
n*» • » 
r,/- 
-T 
— l 
— I 
9 r 
08 2 
08*1 
— I 
08*2 
08 I 
— ‘ I 
Of 
HS 
Kojpuoy 
uopuo'j 
0§* — 
08 
uiO 19 oAisnn 
• • • • 
09 - 
IH0 09 ! 
3 | UOA 
u I « 
I 9 «q 
« J (, p 
I UOA 
i * 
I ®!U 
I op 
I UOA 
mo 8^ oAisnnui j g J J 
U 
U 
69 
99 
W 
6P 
U 
U 
1 
Mt|,I 
110)18»! 
ouStjdsy 
uoiundg 
8J d 
aoniu^ 
»3 OnI>l^[OQ 
ipiOJUUBJj 
pun noiifjojf 
V HU 
UW 
N 
iu8pja»smy 
0U081U0HY' 
uo o[8Banoong 
JOÄ« r | 
oU08»nop8({0!.i»| 
OUU0UY 
oSpis iip ana 1 nbH 
fl k ni u a q o h 
: uio if/ op eiRiiraou .inopiiMi bj op xt.id 
soj ans aainoiRo r x^ad sop uo|i*8iU9inJ«uv 
: ’ H, 0 Lti UOA oqoqziig 
uoiBiuaoa aop asioaj ojp jub a^piqosjn'Bsiejj 
II II ' l K 
•joaieznv-I'B^uoz aaqos.qouoqx aapnaqao 
9 »1!«8
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.